GSC-begin
GSC GSC GSC

Automatizované spracovanie údajov & inžinierska geodézia

GSoft poskytuje služby pre:Referencie GSoft pre spracovanie obchodno-technických dát:

Nr. Spoločnosť Projekt Obdobie Rozsah
1. Martinská teplárenská, a.s. Migrácia údajov 2006 Migrácia údajov z proprietárneho systému (DGN) do OpenGIs formátu
2. SPP-Distribúcia a.s.
(E.ON Ruhrgas)
Zber údajov 2007-2011 Digitálne spracovanie primárnych a sekundárnych plynovodov v prostredí Teplyn
3. Západoslovenská energetika a.s
(E.ON Group)
Migrácia údajov 2011 Migrácia údajov z proprietárneho systému (DGN) do OpenGIs formátu
4. Stredoslovenská energetika a.s.
(Electricité de France Group)
Zber údajov Digitálne spracovanie silovej časti elektrizačnej sústavy v prostredí Intergraph FRAMME
5. Tekiré kft, Maďarsko SICAD 2009 Migrácia údajov z proprietárneho formátu (SICAD) do štandardu Oracle SDO
6. Stredoslovenská energetika a.s.
(Electricité de France Group)
Pochôdzkový zber údajov
Geodetické zameranie
2007 Dozber elektrizačnej sústavy pre potreby obchodného systému a plánovaných odstávok
7. SPP-Distribúcia a.s.
(E.ON Ruhrgas)
Geodetické zameranie 2007-2011 Geodetické zameranie plynárenských rozvodov v správe SPP - Distribúcia a.s.
8. Západoslovenská energetika a.s
(E.ON Group)
Pochôdzkový zber údajov
Geodetické zameranie
2010-2011 Dozber elektrizačnej sústavy pre potreby obchodného systému a plánovaných odstávok
9. Duvystav s.r.o. Geodetické zameranie 2006-2007 Geodetické zameranie polohopisu
10. GEFOS Slovakia s.r.o. Geodetické zameranie 2011 Geodetické zameranie elektrizačnej sústavy
© 2013 GSoft-Group a.s.