GSC-begin
GSC GSC GSC

Predstavenie spoločnosti


GSoft je skupina firiem GSoft-Group a.s. a GSoft-Consulting spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, lokálnymi pracoviskami v Žiline, Považskej Bystrici a v Prievidzi, ktorá poskytuje služby na slovenskom trhu od roku 2006.

GSoft-Group a.s. spolu so svojou partnerskou spoločnosťou GSoft-Consulting spol. s r.o. ako konzorcium firiem pod názvom GSoft je aktívne v rámci Slovenska, Českej republiky, Bulharska, Srbska a Maďarska so zameraním na:

© 2013 GSoft-Group a.s.