GSC-begin
GSC GSC GSC

Certifikácia kvality


GSoft-Consulting spol. s r.o. uplatňuje integrovaný systém manažérstva (ISM) pri plnení požiadaviek:

ISO_cert

GSoft-Group a.s. certifikovaným RSP partnerom firmy Intergraph Co., Huntsville, USA na Slovensku pre aplikačný softvér na platforme:

Produkty dodávané GSoft zodpovedajú medzinárodnému technickému štandardu a sú podľa potrieb prispôsobované národným a technickým podmienkam.


ISO_cert ISO_cert politika zasady
© 2013 GSoft-Group a.s.