GSC-begin
GSC GSC GSC

Komplexné riešenia v oblasti IT/GIS (G/NIUS)


G/NIUS všeobecne

GSoft lokalizuje na slovenské prostredie grafický systém G/NIUS od firmy Intergraph Co., Huntsville, USA.

G/NIUS bol vyvinutý pre správcov inžinierskych sietí, od malých lokálnych spoločností až po veľké národné podniky. Jedná sa o predkonfigurované, k rýchlemu nasadeniu pripravené štandardizované riešenie vybudované na G/Technology od firmy Intergraph. Mohutná základná technológia pre vodárenské a kanalizačné spoločnosti je neustále vyvíjaná, ale zároveň ponúka do budúcnosti bezpečnú a overenú investíciu.

G/NIUS obsahuje skúsenosti a požiadavky viac ako 400 zákazníkov v Európe v oblasti utilities a telekom:


References


G/NIUS - vodárenstvo a kanalizácia

G!nius riešenie obsahuje definície pre nasledovné typy údajov:

Technológia G/NIUS v oblasti vodárenstva a kanalizácie je v rámci Európy používaná v nasledovných spoločnostiach:


Spoločnosť Popis
BEWAG, Austria
(elektrika/plyn/voda & kanalizácia)
135.000 zákazníkov,
5.500 mil rozvodov inžinierskych sietí,
32 ťažkých klientov G/NIUS
integrácia G/NIUS s SAP CRM, IS-U, R/3
Scotish Water,United Kingdom
(voda & kanalizácia)
rozvodná sieť celého Škótska na G/Technology
Anglian Water, United Kingdom
(voda & kanalizácia)
cca. 6 miliónov zákazníkov
východné Anglicko
RWW, Germany
(voda)
300,000 zákazníkov
RWE Power AG - BOWA, Germany
(voda & kanalizácia)
viac ako 1 mil. zákazníkov
Aquanet, Poland
(voda & kanalizácia)
viac ako 2 mil. zákazníkov
jeden z najväčších poskytovateľov (voda & kanalizácia) v Poľsku
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW), Belgium
(voda & kanalizácia)
cca. 300 tis. zákazníkov
lokálna vodáreň
City of Arhus, Denmark
(voda & kanalizácia)
300,000 zákazníkov
dánske mestské závodyReferencie GSoft v oblasti GIS/IT

V prípade potreby, ak si to situácia u zákazníka vyžaduje, je vyvinutý kompletný dátový model "ušitý" na mieru požiadaviek distribučného podniku. Vývojové prostredie je štandartizované, t.z. G/Technology.

Nr. Spoločnosť Projekt Obdobie Rozsah
1. Martinská teplárenská, a.s. GSoftGIS
G/Technology
2006 Vývoj potrubného grafického informačného systému pre potreby MAT a.s.
2. Bratislavská vodárenská, a.s. Projekt č. 8049MŽP-VS1 2007 Analýza stavu GIS v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
3. Centire s.r.o. FM č. 2002/SK/16/P/PA/008 2007 Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam
4. E.ON IT Slovakia, a.s.
(E.ON Group)
G/NIUS
G/Technology
2009-2011 Vývoj sieťového grafického informačného systému pre potreby ZSE a.s.
Interface NIS<-SAP FI-AA 2009-2011 Vývoj podpory distribučných procesov pre Asset Management
Interface NIS<-SAP IS-U 2009-2011 Vývoj podpory distribučných procesov pre obchodný systém
Interface NIS<->GPS 2009-2011 Vývoj podpory distribučných procesov pre navigáciu GPS a waypointov
Interface NIS<->DMS DisDoc 2009-2011 Vývoj podpory distribučných procesov pre správu technickej dokumentácie
Interface NIS<->SAP PM 2009-2011 Vývoj podpory distribučných procesov pre preventívne revízie a údržbu
Interface NIS<->OMS 2009-2011 Vývoj podpory distribučných procesov pre riadenie porúch (OutageManagemetSystem)
Interface NIS<->API DTr 2009-2011 Vývoj podpory distribučných procesov pre pohyb transformátorov
Interface NIS<->SCADA 2009-2011 Vývoj podpory distribučných procesov pre komunikáciu so systémom dispečerského riadenia
Interface NIS<-SAP HR 2009-2011 Vývoj podpory distribučných procesov pre riadenie ľudských zdrojov
Interface NIS<->KASIAN RT 2009-2011 Vývoj podpory pre výpočet chodu elektrickej siete
Prepojenie NIS<-Kataster 2009-2011 Vývoj podpory distribučných procesov pre správu vlastníckych vzťahov podľa štátneho KN
5. Západoslovenská energetika a.s.
(E.ON Group)
NIS@ZSE 2011 Implementácia a maintenance pre NIS@ZSE, NIS->SAP FI-AA, NIS->SAP IS-U, NIS<->GPS, NIS<->DMS DisDoc, NIS<->SAP PM, NIS<->OMS, NIS<->API DTr, NIS<->SCADA, NIS<-SAP HR, NIS<->Kasian RT, NIS<-Kataster
6. Stredoslovenská energetika a.s.
(Electricité de France Group)
GView - EAM 2011 Vývoj a implementácia mobilného klienta pre podporu riadenia údržby v teréne a aktualizáciu distribučnej databázy GIS
7. Žilinská teplárenská, a.s. GSoftGIS
G/Technology
2011-2012 Vývoj potrubného grafického informačného systému pre potreby TEZA a.s.
8. G-BASE s.r.o. Geoportál 2011 Vývoj geoportálovéj internetovej aplikácie
9. E.ON IT Bulgaria
(E.ON Group)
G/NIUS
G/Technology
2008 Lokalizácia & Implementácia štandardného GIS (E.ON G/NIUS) pre potreby E.ON Bulgaria
10. L & Mark Informatika, Maďarsko SICAD 2009 Vývoj aplikačného software pre migráciu vodárenskej a teplárenskej rozvodnej siete z proprietárneho formátu (SICAD) do štandardu Oracle SDO a následne do G/Technology
11. Toplana, Novi Sad, Srbsko GSoftGIS
G/Technology
2011 Vývoj a lokalizácia GIS pre potreby teplárenského rozvodného závodu
12. Serbijan Gas, Beograd, Srbsko GSoftGIS
G/Technology
2011 Feasibility study pre nasadenie grafického systému pre potreby rozvodu plynu
13. Intergraph CZ, Česká republika G/Technology 2006-2011 Subdodávky a služby pre európske projekty fa. Intergraph (stredná a juhovýchodná Európa)
14. DWG 2009 Vývoj aplikačného software pre migráciu vodárenskej a teplárenskej rozvodnej siete z proprietárnych formátov (DWG) do štandardu Oracle SDO

© 2013 GSoft-Group a.s.